Dejanski ukrepi

Vsak pa lahko tudi pripomore k dejanskemu uresničevanju Milenijskih razvojnih ciljev. Spodaj je seznam organizacij, k se ukvarjajo z delom na tem področju, in v ta namen sprejemajo prostovoljne prispevke ali zaposlujejo prostovoljce.

Doniraj!

logo Izkoreniniti skrajno revščino

 •  Slovenska Karitas zbira sredstva v okviru dobrodelne akcije »Za srce Afrike«, ki jih bodo v prihodnjem letu namenili za gradnjo bolnišnic, osnovnih šol, bivanjskih objektov v afriških državah, osveščajo in izobražujejo pa tudi o problematiki HIV-a/AIDS-a.
 • Rdeči križ Slovenije deli prehrambene pakete za materialno ogrožene družine v Sloveniji. Pomoči so deležni tudi brezdomci. Leta 2005 je organiziral humanitarno akcijo za pomoč prizadetim zaradi potresa v Pakistanu, leta 2006 pa akcijo »Svet za Darfur« skupaj s Slovensko Karitas, UNICEF-om Slovenija in Ustanovo »Skupaj«.

 

 •  UNICEF Slovenija želi s kampanjo »Dve plati enega sveta« nagovoriti splošno javnost in jo informirati o pomenu razvojne pomoči, zavezah, ki so jih sprejele države EU, naši obvezanosti pomagati in razmerah, v katerih živijo otroci v državah v razvoju. Sredstva, pridobljena iz pobude »Starši otrok sveta«, so namenjena uresničevanju UNICEF-ovih dolgoročnih razvojnih programov (zgodnje otroštvo, izobraževanje deklic, cepljenje in zaščita otrok, boj proti virusu HIV/aidsu) ali otrokom v Burkina Fasu, kjer si UNICEF med prioritete postavlja zagotovitev osnovnega izobraževanja čim večjemu številu otrok med 7. in 15. letom. Z akcijo »Umaknimo ruandske otroke z ulic« UNICEF zbira sredstva za pomoč sirotam, ki živijo na ulicah Ruande.
 • Slovenska Karitas pomaga družinam pri nakupu šolskih potrebščin v okviru akcije »Otroci nas potrebujejo«.
 • Ustanova »Skupaj« skupaj s Produkcijsko hišo RED in Slovensko vojsko s projektom »Moje ime je torba, šolska torba« organizira akcijo zbiranja šolskih torb za otroke na Kosovu.
 • Društvo Humanitas skuša s projektom botrstva v Burkini Faso, Gani, Keniji in Sloveniji olajšati dostop do šolanja otrokom, ki jim je to onemogočeno.
 • Edirisini Nasmehi so izobraževalni program, namenjen trem področjem, ki jih šolski sistem v Ugandi običajno zanemarja: ustvarjalnosti, kulturam in praktičnim znanjem.

 

  

 •  Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa si prizadeva za uveljavljanje enakosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne glede na spol, spolno usmerjenost, narodnost, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, družbeni položaj, izobrazbo ali katero drugo osebno okoliščino.

 

 

 •  UNICEF Slovenija želi s kampanjo »Dve plati enega sveta« nagovoriti splošno javnost in jo informirati o pomenu razvojne pomoči, zavezah, ki so jih sprejele države EU, naši obvezanosti pomagati in razmerah, v katerih živijo otroci v državah v razvoju. Sredstva, pridobljena iz pobude »Starši otrok sveta«, so namenjena uresničevanju UNICEF-ovih dolgoročnih razvojnih programov (zgodnje otroštvo, izobraževanje deklic, cepljenje in zaščita otrok, boj proti virusu HIV/aidsu) ali otrokom v Burkina Fasu, kjer si UNICEF med prioritete postavlja zagotovitev osnovnega izobraževanja čim večjemu številu otrok med 7. in 15. letom. Z akcijo »Umaknimo ruandske otroke z ulic« UNICEF zbira sredstva za pomoč sirotam, ki živijo na ulicah Ruande.

 

  

 

 

 

 • UNICEF Slovenija izvaja projekt Punčka iz cunj, v okviru katerega lahko ali z izdelavo punčke iz cunj ali s posvojitvijo le-te prispevaš za cepljenje otroka v državah v razvoju; cepljenje bo otroka še leta ščitilo pred pogosto smrtonosnimi boleznimi.
 • Podpri humanitarne projekte Tropske medicine pri Slovenskem zdravniškem društvu otrokom sirotam, ki so jim starši umrli zaradi HIV-a.

 

  

 • Doniraj Focusu,  društvu za sonaraven razvoj, in s prispevkom pomagaj pri izvajanju njihovih dejavnosti za varstvo okolja.
 • Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, spreminja načela trajnostnega razvoja v način življenja, tako da ljudem predstavlja navdihujoče dobre prakse in v družbi povečuje dostopnost dobrih produktov.

 

 

 

 • S projektom »Tudi ti si delček istega sveta« so si razvojne organizacije v okviru Sloge prizadevale za vključitev razvojnih vsebin v formalno in neformalno izobraževanje ter izboljšanje splošne ozaveščenosti prebivalstva o razvojni problematiki in 'globalne solidarnosti'.

 

 

 

 

Postani prostovoljec/prostovoljka!

logo Izkoreniniti skrajno revščino

 • V okviru akcije»Ne pozabimo« želi Slovenska Karitas z gradbenim materialom in mladimi prostovoljci in prostovoljkami iz Slovenije omogočiti trem najrevnejšim in pregnanim družinam iz Kolib, Banja Luke in Mostarja, da pridejo do strehe nad glavo, ter s hrano in drugo najnujnejšo pomočjo še naprej pomagati tudi v Sarajevu in Bitoli.
 • Kot prostovoljec/prostovoljka se pridruži Zavodu Ekvilib.
 •  

 

 • Pridruži se UNICEF-ovi skupini prostovoljcev, ki izvajajo delavnice po osnovnih šolah in vrtcih, samostojne in/ali skupinske projekte, pomagajo pri organizaciji različnih dogodkov, pri prevajanju, pakiranju in so vključeni v UNICEF-ove programe zbiranja sredstev, izobraževanja ter zagovorništva otrokovih pravic.
 • Prostovoljno pomagaj pri programih Edirisinih Nasmehov (Edirisa Smiles) v Ugandi.
 • Prostovoljci in prostovoljke pri Humanitasu pomagajo pri delu posameznih sekcij oz. programov v Sloveniji in v tujini.

 

 • Na Slovenski filantropiji izvajajo s pomočjo prostovoljk, prostovoljcev in prostovoljskih organizacij program »Širjenje in razvijanje prostovoljstva v Sloveniji«.

 

 

 

 

 • Pridruži se UNICEF-ovi skupini prostovoljcev, ki izvajajo delavnice po osnovnih šolah in vrtcih, samostojne in/ali skupinske projekte, pomagajo pri organizaciji različnih dogodkov, pri prevajanju, pakiranju in so vključeni v UNICEF-ove programe zbiranja sredstev, izobraževanja ter zagovorništva otrokovih pravic.

 

 

  

 •  Center za promocijo zdravja, ki deluje v okviru Slovenske filantropije [bold], je začel s projektom »Uvajanje prostovoljnega dela v slovenske bolnišnice«. Prostovoljstvo v bolnišnicah je dejavnost, ki bogati in popestri bivanje bolnikov oziroma oskrbovancev v času zdravljenja, rehabilitacije ali okrevanja.
 • Pridruži se Združenju Naravni začetki, katerega namen je informiranje, izobraževanje, vzpostavljanje izbir, svetovanje, podpora in pomoč v obporodnem obdobju.

 

 

 • Pridruži se mreži UNICEF-ovih prostovoljcev in izdelaj punčko iz cunj.
 • Prek Sekcije za tropsko medicino pri Medicinski fakulteti in Sekcije za tropsko medicino pri Zdravniškem društvu se študenti medicine, stomatologije, mikrobiologije, visoke šole za zdravstvo in zdravniki dodatno izobražujejo s področja tropske medicine in nato delujejo na terenu v tropskih deželah s slabšo zdravstveno oskrbo.

 

 

 

 • Pridruži se prostovoljcem v pravični trgovini 3muhe.
 • Postani prostovoljec/prostovoljka pri Umanoteri, slovenski fundaciji za trajnostni razvoj.

 

 

 

 

 

Praktični nasveti

V nadaljevanju se nahaja zbirka praktičnih nasvetov za ukrepe, s katerimi lahko sami prispevate k trajnosti okolja.

Odpadno jedilno olje nikar v straniščno školjko

Ali slučajno ne veste kam z odpadnim jedilnim oljem? Na straniščno školjko ali vodovodni odtok kar pozabite, saj lahko pride do zamašitve odtočnih cevi, pojavijo se lahko malo glodavci, težave pa bodo imeli tudi na čistilni napravi.

Odpadno jedilno olje ne smete mešati z drugimi odpadki ali ga kuriti v pečeh. Čistilnih naprav zanj pa za enkrat še ni. Torej, kaj storiti?

Okoljsko-raziskovalni zavod priporoča, da olje najprej ohladite, ga zlijete v plastenko ali steklen kozarec in dobro zaprite. Plastenko nato oddajte v najbližjem zbirnem centru za odpadke. Gospodinjstva imajo možnost oddati odpadno jedilno olje ob akcijah zbiranja nevarnih odpadkov enkrat na leto.

Iz odpadnega jedilnega olja pridelajo bio-dizel. Iz enega litra nastane 90 odstotkov bio-dizla, torej ekološkega goriva. Ostanek je glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji, še pojasnjujejo na Okoljsko-raziskovalnem zavodu.