Poročilo ZN: Uspehi doseganja razvojnih ciljev tisočletja kot odskočna deska za novo razvojno agendo

Danes je generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Ban Ki-moon predstavil poročilo o razvojnih ciljih tisočletja za leto 2015. Poročilo navaja, da so cilji spodbudili najbolj uspešno gibanje za odpravo revščine v zgodovini. Hkrati bodo odskočna deska za oblikovanje nove agende trajnostnega razvoja, ki bo sprejeta še letos.

Letošnje poročilo o razvojnih ciljih tisočletja ugotavlja, da so bila 15-letna prizadevanja za doseganje osmih ambicioznih ciljev, sprejetih leta 2000 z Milenijsko deklaracijo, v veliki meri uspešna po vsem svetu. Poročilo tudi navaja pomanjkljivosti, ki jih še moramo odpraviti. Podatki in analize iz poročila potrjujejo, da lahko tudi najbolj revne države dosežejo napredek z usmerjenimi posegi, usklajenimi strategijami, ustreznimi sredstvi in politično voljo.

Slika podnebnih sprememb, kot jo riše zdravje ljudi

(Foto: splet)3. julij 2015 - Podatki, ki ilustrirajo podnebne spremembe na našem planetu, kljub otipljivim posledicam pogosto za večino ljudi ostajajo nekaj abstraktnega. A ko se od dviga povprečne temperature in prisotnosti CO2 v ozračju pomaknemo k vplivu na zdravje ljudi, abstraktne podnebne spremembe dobijo zelo človeško podobo. Takšno, nič kaj všečno, je ta teden postavila na ogled ugledna britanska medicinska revija The Lancet.

Poziv za pomoč Iraku

Begunci, ki so jih z domov pregnali spopadi med Islamsko državo in vladnimi silami. (Foto - Ahmad al Rubaye, AFP Photo)5. junij 2015, Bruselj – EU in ZN sta objavili poziv za zbiranje skoraj 500 milijonov dolarjev pomoči za Irak. Združeni narodi so v pozivu poudarili, da več kot 8,2 milijona Iračanov, kar je skoraj četrtina iraškega prebivalstva, potrebuje nujno humanitarno pomoč zaradi spopadov med skrajno skupino Islamska država in vladnimi silami.

Prizadeti prebivalci potrebujejo osnovno zdravstveno oskrbo, vodo, hrano in higienske pripomočke, ZN pa pričakujejo, da se bodo razmere poleti še poslabšale. Pomočnica generalnega sekretarja ZN za humanitarne zadeve Kang Kyung-Wha je dejala, da so programi pomoči v Iraku resno ogroženi zaradi pomanjkanja sredstev. Opozorila je, da jih bo morala polovica v prihodnjih tednih zmanjšati obseg pomoči ali se bodo celo ustavili.

Ali Slovenija res ne zmore brez jedrske energije?

Vloga jedrske energije v novem energetskem konceptu Slovenije naj bi pomenila, da bo v Krškem zrasel novi blok jedrske elektrarne (NEK). (Foto - Goran Rovan)4. junij 2015 - Konservativni roki, počasno odpovedovanje fosilnim gorivom, premajhna ambicioznost, so predlog usmeritev za pripravo energetskega koncepta Slovenije ocenili predstavniki nevladnih organizacij.

Ministrstvo za infrastrukturo (MI) je v predlogu usmeritev za pripravo energetskega koncepta Slovenije posebno pozornost namenilo prometu in zamenjavi fosilnih goriv z nizkoogljičnimi. Pri tem je postavilo dva roka. Do leta 2035, torej v 20-letnem obdobju, bi izboljšali energetsko učinkovitost za vsaj 35 odstotkov, prav toliko bi zmanjšali izpuste toplogrednih plinov v prometu glede na leto 2005 in dosegli vsaj 30-odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije. V letu 2055, torej čez 40 let, pa bi 100-odstotno izkoriščali trajnostni potencial obnovljivih virov v Sloveniji, se v celoti ogrevali z nizkoogljičnimi viri in dosegli popolno električno mobilnost v osebnem in javnem prometu.

Sonce je vir življenja na Zemlji, pa tudi alternativni vir energije

Do površja Zemlje sicer tudi ob jasnem dnevu pride le del sončnega sevanja. (Foto - EPA)29. maj 2015 - Poletja so bila v zadnjih treh letih precej različno sončna – lani so tako na merilnih postajah zaznali precej manjšo osončenost kot v predhodnih letih. Primorska je sicer na splošno precej bolj obsevana kot preostala Slovenija.

Agencija RS za okolje (Arso) meritve sončnega sevanja redno izvaja na nekaj 10 merilnih mestih po Sloveniji, ob današnjem svetovnem dnevu sonca pa so poudarili njegov pomen za življenje.

Syndicate content